Gdy dziecko zachoruje - co przysługuje rodzicom?

Zdarza się nie raz, że dziecko zachoruje. Problem pojawia się, gdy oboje rodzice pracują, a dziadkowie mieszkają w innym mieście (lub – gdy dziecko jest na tyle chore, że wymaga opieki rodzica). Wtedy rodzicom przysługuje prawo zwolnienia lekarskiego i zostanie im wypłacony zasiłek opiekuńczy.

Kto może skorzystać z takiego zwolnienia?

Takie zwolnienie przysługuje zarówno mamie, jak i tacie dziecka. Zasiłek zaś wypłaca się tylko jednemu z rodziców (temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres).

Jakie są warunki otrzymania zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Chyba, że dziecko ma do 2 lat – wtedy i tak rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia i otrzymają zasiłek.

Skorzystać mogą tylko osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym lub takie, które przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jaki jest wymiar takiego zwolnienia?

Nie może ono trwać dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (informację, jak obliczyć taką podstawę można znaleźć na stronie ZUS).

Jakie dokumenty są wymagane?

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Występując o wypłatę zasiłku składa się również oświadczenie na druku ZUS Z –15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z –3 (w przypadku pracowników), na druku Z-3b przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność albo na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Oczywiście, jest kilka wyjątków i obostrzeń, o których informację można znaleźć w przepisach. My przedstawiamy podstawowe i przydatne informacje.

Komentarze Facebook

Aby dodać treść zaloguj się lub wyślij na adres redakcji)

Chcesz poinformować o konkursie, akcji lub ciekawym wydarzeniu, które organizujesz? Wyślij link do konkursu wraz z opisem na adres redakcji redakcja(@)blogimam.pl :)

Patronat BlogiMam