Regulamin

Regulamin

1. Definicje:

Serwis – serwis internetowy.

Blog – strona internetowa, z której zaciągane są wpisy do Serwisu.

Administrator - osoba bądź podmiot mająca pełnię praw do zarządzania Serwisem, akceptowania lub wykluczania Blogów lub treści, moderowania treści oraz wprowadzania nowych usług.

Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnej, autor Bloga, który zaakceptował regulamin, i inni odwiedzający korzystający z Serwisu wyłącznie w celach prywatnych, nieodpłatnie i dobrowolnie.

Wypowiedź – opinia, komentarz Użytkownika.

2. Informacje o zasięgu działalności Serwisu

Serwis BlogiMam.pl jest katalogiem oraz agregatorem Blogów. Zadaniem Serwisu jest stworzenie i udostępnienie Użytkownikom skategoryzowanej listy kobiecych Blogów, oraz umożliwienie Użytkownikowi dodawania do katalogu nowych Blogów.

Serwis BlogiMam.pl umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji opublikowanych w Serwisie, wyszukiwania oraz komentowania treści, nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją.

Serwis automatycznie agreguje treść z Blogów dodanych do katalogu poprzez odczytywanie kanałów Rss.

W Serwisie wpis pojawia się w przeciągu kilku godzin od opublikowania treści na Blogu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie ukazania się wpisu na łamach Serwisu.

Serwis zaciąga:

a) Tytuł wpisu.

b) Fragment treści wpisu wraz z grafiką

Pobranie sposobu wyświetlania wpisu i grafik jest uzależnione od ustawień rss, które Użytkownik ma w swoim blogu.

System działa na zasadzie czytnika Rss, dlatego należy zaznaczyć właściwe pola w osobistych ustawieniach Bloga Użytkownika.

Każda zaciągana treść w Serwisie jest publikowana z linkiem do tekstu źródłowego na Blogu.

Fragmenty wpisów pobrane poprzez kanały RSS są zachowywane w pamięci systemu i po jakimś czasie przenoszone są do Archiwum strony.

3. Proces rejestracji Bloga

W celu dodania Bloga do Serwisu, jego autor lub osoba posiadająca prawo do jego zarządzania, musi zarejestrować się w Serwisie:

http://blogimam.pl/user/register

Po rejestracji należy dodać blog z poziomu panelu Użytkownika.

Redakcja nie zarejestruje Bloga który:

a. Nie jest aktualizowany co najmniej raz w miesiącu

b. Nie wpisuje się w profil Serwisu ze względów natury tematycznej, merytorycznej, aktualizacyjnej.

c. Jest serwisem, portalem lub forum.

d. Jest katalogiem firm, usług lub innych blogów

e. Stanowi w większym stopniu zbiór informacji o konkursach, testach oraz próbkach produktów i innych materiałach reklamowych stanowiących niską wartość merytoryczną dla Użytkowników Serwisu.

f. Blog, który posiada mniej niż 3 wpisy

g.  Blog, który jest zapleczem pozycjonerskim dla innych stron i który posiada zdublowaną treść

4. Usunięcie Blogów z Katalogu

Użytkownik chcący skasować Blog z katalogu powinien się skontaktować z Redakcją: redakcja@blogimam.pl

Blog zostanie skasowany w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia.

W zgłoszeniu powinne być zawarte: nazwa Użytkownika oraz link do Blogu w Katalogu BlogiMam.pl

Nie podanie w zgłoszeniu powyższych danych opóźni proces usunięcia Blogu.

5. Zabronione treści w Serwisie:

a. niezgodne z polskim i międzynarodowym prawem (w jakiejkolwiek formie), w szczególności zaś naruszających prawa autorskie,

b. uznane powszechnie za naganne moralnie,

c. wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,

d. propagujące przemoc,

e. pornograficzne, wulgarne, drastyczne oraz linki do stron o takiej tematyce,

f. obrażające uczucia innych Użytkowników Serwisu, w tym uczucia religijne

g. naruszające prawo do prywatności

h. treści powszechnie uznane za SPAM

i. sporne wpisy, które naruszają prawa lub budzą wątpliwości osób trzecich. BlogiMam.pl nie ponosi odpowiedzialności za sporne wpisy Blogów i treści opublikowane na Blogach przez ich Autorów

6. Usunięcie Blogów, Wpisów oraz Wypowiedzi Użytkowników naruszających Regulamin

Treści wymienione w punkcie 3 oraz 5 niniejszego regulaminu i pojawiające się na łamach Serwisu będą bezwzględnie usuwane, łącznie z Blogami owe treści propagujące oraz publikujące.

Wszystkie komentarze są własnością ich autorów. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść wpisu.

Wypowiedzi autorów naruszające regulamin będą bez uprzedzenia kasowane.

Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, BlogiMam.pl może przekazać wszelkie informacje stronom zainteresowanym na temat danego Użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu.

7. Materiały wysyłane przez Administratora Serwisu

Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji ogólnych, w tym o konkursach i wydarzeniach.

Należy w tym celu wysłać zgłoszenie do redakcji Serwisu.

8. Konkursy

Zasady Konkursów pojawiających się na łamach Serwisu regulują odrębne przepisy.

9. Zasady korzystania z forum serwisu BlogiMam.pl:

Forum serwisu BlogiMam.pl zostało stworzone, by umożliwić Użytkownikom wymianę poglądów i doświadczeń, prowadzenia dyskusji na zaproponowane przez internautów a także redakcję Serwisu BlogiMam.pl tematy.

Z forum Serwisu BlogiMam.pl może korzystać każdy Użytkownik Serwisu BlogiMam.pl 

Niedopuszczalne jest umieszczanie na forum treści naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich.

Zabrania się również umieszczania na forum artykułów skopiowanych z innych mediów bez zgody ich autorów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników.

Administrator forum ma prawo usunąć całość lub część wpisów łamiących regulamin, a ich autorom zablokować możliwość uczestnictwa w dyskusjach na forum.

10. Postanowienia końcowe

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wszelkie prawa autorskie do artykułów i tekstów zamieszczonych na łamach Serwisu BlogiMam.pl należą do ich Autorów. Kopiowanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie w całości, lub fragmentach jest zabronione.

Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego udoskonalenia, dodawania usług lub konserwacji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu spowodowanych awarią sprzętu, sieci Internet lub na skutek działania osób trzecich.

Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: redakcja@blogimam.pl