Wilija jedna z wielu… (w pięknym góralskim języku). Konkurs z Limango: "Moja wigilijna opowieść"

Chcym łopisać jako wyglądały wilije w moijij łojcowskij chałupie. Każdo była prawie jednako… Jo jech z połednia Polski i tam je fórt fest praktykowano tradycja i dbo się ło lokalnym gwarym i z tego teś powodu napiszym to właśnie w jynzyku gwarowym. Coby tradycja nie zemrzyła…

Każde rano we wilijnym wsiecy domownicy wstowali okropnie wczas, a to tymu, bo w tym dziyń wdycki było przedziwny roboty. Tata łod samego rana zajmowoł sie gazdówkom. Brat mioł na pamiynci przyniyść siano ze stodoły, drugi brat jarzyny z pinice, a trzeci łodkidowoł śniyg, bo u nas nigdy nie było takich świónt coby nie było śniega. My w górach mómy to zapewnióne. Wsiecy się śmiejóm że wymodlone u Pónboczka.

Jo z mamom, my rychtowały dania na wilijnym. Żodyn nigdy nie licił wiela je dań. Śledzie z pieczarkami, ryba w szmacie, groch z kapustóm, bryja, grzibula, słodko kapusta ze zosmożkóm… To sóm dania kierych nie jymy w żodyn inny dziyń, jyny na wilijnym.

Po połedniu, jak się kapkym zluźniło tósz było miyrzani dziecek, wiela kiery urós przez tym rok. Za stół my siadali wdycki nie jak była pyrszo gwiozda, a jak wsiecko było na polu pozrobiane. Po zjedzyniu baby sprzóntały, a chłopi łopowiadali. Jako fest jech rada wilijnym, tak tyn jedyn „zwyczaj” mi nie pasuje. Po sprzóntaniu rodzinne spywani kolynd, a po kolyndach dziecka szły zapolać zimne łognie łod pieca cyntralnego w piwnicy. W tym czasie zostawióne było łodewrzyte łokno, coby Jezusek móg wlyżć z paczkami. Jak dziecka przyszły z piwnice tóż paczki uż były pod choinkom, a łokno zawrzyte. Przesiodywali my potym rodzinnie wieczór, cały czasy jedli i czakali do godziny jedynostej i potym wsiecy wroz szli na pasterkym.

Teraz usz móm swój dóm, swojóm rodzinym. Chciałabych coby wilija w mojej chałupie wyglóndała aspón kapkym podobnie do tej z czasów bycia dzieckym… Coby moje dziecka spominały jóm tak dobrze jako jo swojóm…

 

Zuzanna Jaroszek

Ta historia bierze udział w konkursie z Limango:  "Moja wigilijna opowieść". Poznaj szczegóły  konkursu (klinknij tutaj) i przyślij do nas swoją magiczną opowieść! Konkurs z Limango: 9.12 - 22.12.2013, ogłoszenie wyników 23.12.2013

Komentarze Facebook

Aby dodać treść zaloguj się lub wyślij na adres redakcji)

Chcesz poinformować o konkursie, akcji lub ciekawym wydarzeniu, które organizujesz? Wyślij link do konkursu wraz z opisem na adres redakcji redakcja(@)blogimam.pl :)

Patronat BlogiMam

Wpisy z blogów Mam

Jakie są huśtawki dla dzieci?

MarysiaB, 14.07.2024

Czy pchacz szkodzi?

MarysiaB, 13.07.2024

Co to jest koksu 5 gram?

MarysiaB, 12.07.2024

W co się bawić z 4 latkiem?

MarysiaB, 12.07.2024

Kiedy kask ortopedyczny?

MarysiaB, 11.07.2024

Jakie kapcie dla 4 latka?

MarysiaB, 11.07.2024