Serwis Blogi Mam wspiera Fundację Hipoterapia

Fundacja Hipoterapia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działa w Krakowie od 1989 roku.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Wykonywane działania i projekty są skoncentrowane na środowisku dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Najważniejszym celem Fundacji jest specjalistyczna pomoc dzieciom niepełnosprawnym w rozwoju psychoruchowym oraz społecznym, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepuklinami oponowo- rdzeniowymi, z autyzmem, Zespołem Downa, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością czy zaburzeniami emocjonalnymi.

Wachlarz działań Fundacji obejmuje:

  • Kursy hipoterapeutyczne, kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci, w tym fizjoterapia, terapia pedagogiczna i logopedia, psychoterapia oraz terapia rodzin.
  • Świetlica terapeutyczna
  • Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne z hipoterapią.
  • Okolicznościowe imprezy dla dzieci (Mikołaj, karnawał, andrzejki, Dzień Dziecka).
  • Integracyjna Grupa Teatralna "Kucyki".
  • Działalność edukacyjną dla hipnoterapeutów - szkolenia zawodowe, praktyki i staże.

Integracyjna Grupa Teatralna Kucyki

W skład Integracyjnej Grupy Teatralnej "Kucyki" wchodzi 20 dzieci niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami i w różnym wieku, uczestniczących na co dzień w zajęciach terapeutycznych,oferowanych przez Fundację, a także kilkoro ich zdrowych rówieśników oraz wolontariusze.

Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych (przedszkolnej i nauczania początkowego) oraz starszej (wyższe klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. "Kucyki" mają już za sobą szereg premier i prezentacji na profesjonalnych scenach (w Teatrze Słowackiego, Grotesce, Ludowym, na scenie PWST). Są laureatami zbiorowych oraz indywidualnych nagród na Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych "O Buławę Lajkonika" w latach 2006, 2007 i 2008.

Fundacja posiada status OPP, zachęcamy wszystkich do przekazania 1% podatku dochodowego, to 1% na konkretne potrzeby podopiecznych Fundacji Hipoterapia.

KRS: 0000043097

Adres internetowy Fundacji: www.fundacja-hipoterapia.pl

 

 

 

Komentarze Facebook

Najnowsze

Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka
Mama Eryka

Aby dodać treść zaloguj się lub wyślij na adres redakcji)

Chcesz poinformować o konkursie, akcji lub ciekawym wydarzeniu, które organizujesz? Wyślij link do konkursu wraz z opisem na adres redakcji redakcja(@)blogimam.pl :)

Patronat BlogiMam