Czym jest ADHD?

Twoje dziecko ciągle psoci, jest roztargnione, rozdrażnione i nadmiernie ruchliwe? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej o syndromie ADHD, czyli zespole nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.

Dla ADHD charakterystyczne jest występowanie takich objawów jak:

Nadruchliwość

• Impulsywność

• Zaburzenia koncentracji uwagi

• Agresja

Dziecko z ADHD często ma problemy z nawiązywaniem relacji w grupie, szybko się złości i popada w konflikty z innymi. Dziecko jest przez to bardzo osamotnione i czuje się nierozumiane przez otoczenie. U dziewczynek częściej występują zaburzenia koncentracji uwagi, zaś u chłopców nadpobudliwość ruchowa. Najczęściej objawy są widoczne już ok. 5-7 r. życia. Jednak do diagnozy często dochodzi dopiero, gdy dziecko rozpoczyna edukację szkolną.

Drogi rodzicu, pamiętaj, że dziecku z ADHD można pomóc! Przede wszystkim należy poświęcić mu dużo uwagi i zrozumieć sposób jego funkcjonowania. Dziecko z ADHD jest spragnione komplementów.

Chwal i nagradzaj je nawet za najmniejszą dobrze wykonaną rzecz. Takie czynności jak odrabianie lekcji jest dla dziecka z ADHD katorgą i często sam nie jest w stanie ukończyć zadania. Dzieje się tak, ponieważ dziecko nie potrafi się skoncentrować i rozprasza je nawet najmniejszy bodziec. Postaraj się pomóc dziecku podczas odrabiania prac domowych i zorganizuj mu otoczenie tak, aby panowała cisza i spokój.

Kolejna ważna reguła to konsekwencja, dziecko nauczone jasnych przewidywalnych schematów będzie czuło się bezpiecznie.

Pamiętaj aby posługiwać się jasnymi komunikatami. Dziecko nadpobudliwe nie słyszy ok. 50 % tego, co do niego mówisz i zapamiętuje ok. 50 % z tego co usłyszy. Ma także kłopoty z planowaniem i organizowaniem.

Nie każde dziecko, które jest impulsywne i nadruchliwe ma ADHD. Jednak jeśli wydaje ci się, że Twoja pociecha cierpi na taki syndrom, skorzystaj z profesjonalnej diagnozy i wsparcia jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Literatura:

1. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci" ,Tomasz Wolańczyk, Magdalena Skotnicka, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Warszawa, Komitet Ochrony Praw Dziecka, 2001.

2. "Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową", Paul Cooper, Katharine Deus, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002.

Opracowała: Anna Sokołowska, konsultantka pedagogiczna

Komentarze Facebook

Aby dodać treść zaloguj się lub wyślij na adres redakcji)

Chcesz poinformować o konkursie, akcji lub ciekawym wydarzeniu, które organizujesz? Wyślij link do konkursu wraz z opisem na adres redakcji redakcja(@)blogimam.pl :)

Patronat BlogiMam