Czy potrafilabyś w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy swojemu/czyjemuś maleństwu ?