Umiecie zwrócić uwagę obcej osobie z powodu jej zachowania wobec dziecka?