Człowiek do poprawki? Jakim osobami jesteśmy, ile cierpliwości w sobie mamy?