Psychologia inwestowania: Finanse behawioralne i podejmowanie decyzji przez inwestorów

Finanse behawioralne to dziedzina nauki, która łączy elementy psychologii i ekonomii. Badania w tym obszarze skupiają się na analizie zachowań inwestorów i wpływie emocji oraz błędów poznawczych na podejmowanie decyzji finansowych. Psychologia inwestowania koncentruje się na badaniu mechanizmów, które wpływają na zachowania jednostek i rynków w sferze finansów. Celem jest zrozumienie, dlaczego inwestorzy podejmują pewne decyzje, nawet gdy nie są one zgodne z założeniami racjonalności ekonomicznej.

Komentarze Facebook