I'm a mum and these are my choise notes...

Ten blog ma być - jak podpowiada jego zlatynizowana nazwa - "raptularzem mamy". Raptularz (łac. raptularius) to rodzaj pamiętnika-notatnika, którego używano swego czasu jako brudnopisu do zapisywania m.in. bieżących spraw domowych. W moim przypadku będą to - jak podpowiada tytuł - choise notes - wybrane notatki, przemyślenia zw. z tzw. "byciem mamą", a może czasem także "żoną"...

Najnowsze Wpisy

WPISY Z BLOGÓW MAM