Fundacja Prawo dla Mam

Celem Fundacji "Prawo dla mam" jest: upowszechnianie wiedzy prawnej, prowadzenie doradztwa prawnego oraz innych działań wspomagających rozwój zawodowy i osobisty kobiet, w szczególności kobiet w ciąży i matek (coaching), celem wyrównywanie ich szans na rynku pracy.

Więcej informacji o działaniach fundacji oraz blog z ciekawymi historiami na www.prawodlamam.pl

Komentarze Facebook