Natalia 25 miesięcy

- Mama, Ja, Tata, Baba, buuuuu!!!!

wychodząc z tatą przybiegła do mnie i wykrzyczała, że jedzie do babci: