Sprawowanie funkcji ławnika to jedna z najważniejszych ról, jakie może odegrać obywatel tego kraju… (Niewinny – Graham Moore)

Komentarze Facebook