Które województwo jest najliczniej reprezentowane przez blogujące mamy?

Które województwo jest najliczniej reprezentowane przez blogujące mamy?

mazowieckie
6% (1 vote)
łódzkie
6% (1 vote)
małopolskie
6% (1 vote)
śląskie
19% (3 votes)
pomorskie
6% (1 vote)
wielkopolskie
0% (0 votes)
dolnośląskie
6% (1 vote)
podkarpackie
13% (2 votes)
zachodniopomorskie
6% (1 vote)
podlaskie
0% (0 votes)
świętokrzyskie
13% (2 votes)
lubuskie
0% (0 votes)
warmońsko-mazurskie
0% (0 votes)
kujawsko-pomorskie
6% (1 vote)
lubelskie
6% (1 vote)
opolskie
6% (1 vote)
Total votes: 16
* mazowieckie * łódzkie * małopolskie * śląskie * pomorskie * wielkopolskie * dolnośląskie * podkarpackie * zachodniopomorskie * podlaskie * świętokrzyskie * lubuskie * warmońsko-mazurskie * kujawsko-pomorskie * lubelskie * opolskie
157956
kaskalena/ankiety/ktlre-wojewldztwo-jest-najliczniej-reprezentowane-przez-blogujące-mamy
35918