Zasady żywienia zdrowych niemowląt

Najbardziej aktualny dokument dotyczący postępowania w zakresie żywienia niemowląt w Polsce to Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci z 2021 roku. Został on opracowany na podstawie wytycznych różnych towarzystw naukowych, organizacji zajmujących się żywieniem oraz grup ekspertów.

Wytyczne te zostały przeanalizowane przez specjalistów w dziedzinie żywienia niemowląt i zaadaptowane do warunków polskich. W dokumencie tym, poza wieloma cennymi informacjami dla specjalistów, został zawarty także schemat rozszerzania diety w formie praktycznej tabeli. Dokument z zasadami żywienia zdrowych niemowląt jest aktualizowany co 5 lat, dlatego kolejna wersja zaleceń powinna pojawić się w 2026 roku.

Komentarze Facebook