"WIELKA KSIĘGA ORTOGRAFII I GRAMATYKI", Wydawnictwo Grupa MAC 2019Polska ortografia i gramatyka sprawiają kłopot nie tylko dzieciom, ale i wielu dorosłym. Dla Polaków często są zbyt trudne, a co dopiero mówiąc dla obcokrajowców?! Poprawną polszczyznę ułatwia znajomość jej zasad, reguł i wyjątków. To już połowa drogi do sukcesu, dlatego nauczyciele wymagają od uczniów z diagnozą dysortografii, by znali teorię, która ma im ułatwić odnalezienie się w świecie trudnej pisowni wyrazów z ch, h, u, ó, rz, ż i innych.

Komentarze Facebook