Reaguj. Masz prawo!

Obchodzimy dziś bardzo ważny dzień: 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka, nazywaną Światową Konstytucją Praw Dzieci. Została ona uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku i co ważne, powstałą z inicjatywy Polski. W tej chwili Konwencja obowiązuje niemal we wszystkich krajach świata (nie ratyfikowała jej Somalia oraz USA).
Niestety świadomość społeczna jest nadal bardzo niska i wciąż

Komentarze Facebook