Pragnie by o nim mówiono i pisano, by się go bano ... (Lista Lucyfera - Krzysztof Bochus)

Komentarze Facebook