Okienko Immediate: co to jest i po co to komu?

Czyli jak okienko Immediate pomaga Ci nie tylko podczas pisania kodu VBA

Dzisiaj będzie o WIELKIM przyjacielu programisty, a mianowicie o okienku Immediate.

Domyślnie, kiedy do edytora makr (np. skrótem klawiszowym Alt + F11) tego okienka nie widać. Aby je włączyć, wejdź do menu View/ Immediate window.

Okienko pokaże się na dole ekranu:

Okienko immediate w VBA Excel

Okienko Immediate

Ok, zapytasz teraz pewnie (i słusznie!): do czego służy okienko Immediate?

Zasadniczo do kilku rzeczy:

  1. Do wykonywania operacji
  2. Do sprawdzania wartości właściwości
  3. Do testowania kodu

Komentarze Facebook