Kampanie społeczne – Polska vs. Zagranica

Kampanie społeczne (PSA = public service advertising) to bardzo ważne narzędzie pomocne w różnych, społecznie istotnych kwestiach. Celem kampanii społecznych jest zazwyczaj wzrost wiedzy na dany temat, zmiana sposobu myślenia, zmiana zachowania (aktywniejsze zachowanie się w dany sposób, zrezygnowanie z pewnego zachowania), rozwiązanie problemu społecznego.

Tworzone kampanie mogą przyjmować bardzo różne postaci, wykorzystywać przeróżne środki przekazu. Poniżej znajduje się zestawienie 10 interesujących polskich i zagranicznych kampanii społecznych.

Polskie kampanie społeczne

Walka ze smogiem – Pierwsza doba bez smogu

https://www.youtube.com/watch?v=l9pEk92Y86w

Komentarze Facebook