Czysta piętnastka i brudna dwunastka, jeść czy nie jeść oto jest pytanie

Czysta piętnastka i brudna dwunastka - jak interpretować wyniki rankingu warzyw i owoców chłonących pestycydy?


Komentarze Facebook