9/52

Antoni: podbite oko efektem szalenstw z tata na kanapie.Vincenty: tak wita wiosne.Projekt 52, czyli portret moich dzieci, raz w tygodniu, przez rok

Komentarze Facebook