Zespół mikrodelecji 22q11. Spotkanie rodzin dotkniętych tym zespołem. Warszawa, 18 maja 2014 r.

Zespół Mikrodelecji 22q11.2, zwany również Zespołem DiGeorge’a jest zespołem wad rozwojowych spowodowanych wystąpieniem specyficznego zaburzenia genetycznego - mikrodelecji długiego ramienia chromosomu 22.

Mikrodelecja ta powoduje wypadnięcie niewielkiego obszaru w chromosomie 22 (zwykle usunięciu podlega obszar o rozmiarze 3 milionów par zasad), w którym zlokalizowanych jest około 50 genów.

Historycznie opisano kilka zespołów wad wrodzonych, które z czasem okazały się stanowić spektrum jednego zespołu wad.

Pierwszy raz zespół ten został opisany w 1965 r. przez doktora Angelo DiGeorge'a. Choroba ta charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum zaburzeń klinicznych. Zostało opisanych ponad 180 cech klinicznych występujących u pacjentów z delecją regionu 22q11. Każda z tych cech może, ale nie musi występować u chorych, ponadto, każda z cech może występować z różnym nasileniem.

Zespół mikrodelecji 22q11.2 występuje znacznie częściej niż pierwotnie sądzono, a częstość jego występowania w ogólnej populacji jest obecnie oceniana na 1 na 2-4000 żywych urodzeń.

Pierwotne zaniżone dane szacunkowe wynikały z faktu, iż nie wszystkie osoby będące „nosicielem” zespołu mikrodelecji 22q11.2 były tego świadome, gdyż po pierwsze nie u wszystkich tych osób obserwuje się problemy kliniczne, po drugie tak różny obraz kliniczny obserwowany u pacjentów często prowadzi do źle postawionej diagnozy klinicznej, a po trzecie – jeszcze do niedawna nie było skutecznych technik do wykrycia tak niewielkich zaburzeń genetycznych.

Głównymi cechami klinicznymi występującymi u pacjentów są: wady serca dotyczące w szczególności podziału stożka i pnia naczyniowego (występuje u około 70% pacjentów), Tetralogia Fallota, niepełnosprawność intelektualna, cechy dysmorfii twarzy, zaburzenia rozwoju podniebienia (otwarty lub podśluzówkowy rozszczep podniebienia), niewydolność podniebienno-gardłowa, pierwotny niedobór odporności, problemamy z nauką, jak również u ponad 70% chorych w późniejszym okresie zwiększone ryzyko zachorowania na choroby psychiatryczne.

Podsumowując, w wyniku utraty genów regionu 22q11.2 dochodzi do zaburzeń rozwojowych różnych narządów, przy czym obraz kliniczny choroby jest na tyle zmienny, iż nawet w obrębie tej samej rodziny obserwuje się wielką zmienność fenotypu.

Niestety w Polsce, pomimo podjętych wcześniej prób, nie istnieje jeszcze stowarzyszenia rodzin dotkniętych tym zespołem.

Spotkania rodzin dotkniętych zespołem delecji 22q11 odbywają się od kilku lat podczas „Dnia Świadomości Zespołu Delecji 22q11”.

W zeszłym roku w 55 miastach na świecie spotkało się około 15 tysięcy osób z rodzin dotkniętych tą chorobą.

W tym roku Polska również dołącza się do międzynarodowych obchodów.

Z tej okazji, w niedzielę, 18 maja, w parku zabaw w Dziekanowie Nowym k. Warszawy Instytut Matki i Dziecka organizuje spotkanie rodzin, pacjentów oraz specjalistów z Zakładu Genetyki IMiD.

Komentarze Facebook

Najnowsze

Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki
Rodzynki Rodzinki

Aby dodać treść zaloguj się lub wyślij na adres redakcji)

Chcesz poinformować o konkursie, akcji lub ciekawym wydarzeniu, które organizujesz? Wyślij link do konkursu wraz z opisem na adres redakcji redakcja(@)blogimam.pl :)

Patronat BlogiMam